VUSO Meppel/Steenwijkerland/Westerveld

Bestellijst

Geen bestellingen

Cursusvoorwaarden

CURSUSVOORWAARDEN
 

 • Inschrijvingen geschieden in volgorde van ontvangst via de website. Leden hebben, mits zij tijdig hebben ingeschreven, voorrang. Zolang plaatsen beschikbaar zijn, kan het gehele jaar door worden ingeschreven. Een cursus gaat door onder voorwaarde dat er naar het oordeel van het bestuur voldoende aanmeldingen zijn.
   
 • Inschrijven voor een cursus, workshop of lezing is mogelijk op de volgende manieren; via internet (dit heeft onze voorkeur) en tijdens kantooruren aan de balie, u dient dan direct een automatisch incassoformulier te ondertekenen.

  Inschrijven en betalen verloopt als volgt:
 • Bij aanmelding via de website ontvang je automatisch per email een bevestiging van deze aanmelding. Je krijgt vervolgens na de administratieve verwerking per e-mail voor elke cursus een bevestiging van inschrijving. Een bevestiging van deelname ontvang je per e-mail tot circa 1 week voor aanvang, bij voldoende deelname.
 • De betaling voor de cursus/ lezing is op basis van automatische incasso. De automatische incasso wordt binnen twee weken vanaf aanvang cursus van je rekening afgeschreven. Bij excursies kan dit anders zijn, dit staat dan aangegeven.
 • Cursussen met een cursusbedrag hoger dan € 150,00 kunnen in twee termijnen worden betaald, waarbij 60% van het cursusbedrag bij de eerste termijn wordt geïnd.
 • Restitutie van cursusgeld is niet mogelijk.
 • Bij annulering door de cursist, van 10 tot 7 dagen voor de aanvangsdatum van de cursus/workshop/excursie, zal € 10,-  administratiekosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang cursus is het volledige cursusbedrag verschuldigd + eventuele materiaalkosten behorende bij de cursus (bijv. kosten voor ingrediënten welke aan de docent betaald moet worden).
 • Bij overtekening zullen, indien mogelijk, extra cursussen worden georganiseerd.
 • Cursusboeken en studiematerialen zijn, tenzij anders vermeld, niet bij de cursusprijs inbegrepen. Bij de creatieve en beeldende cursussen kan materiaal vaak bij de docent worden gekocht. Ook kan het zijn dat de docent materiaal (bijv. gereedschap of verf) meeneemt waarvan je tegen een vergoeding gebruik mag maken.
 • De volksuniversiteit is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde activiteiten.
 • Tijdens de schoolvakanties en op sinterklaasavond wordt geen les gegeven. Hierop zijn een aantal uitzonderingen, kijkt hiervoor goed bij de vermelde data.
 • Lessen die door onvoorziene omstandigheden, afgezien van de vakanties, niet gegeven zijn, worden aan het einde van de cursus ingehaald. Cursisten dienen er bij hun aanmelding rekening mee te houden dat de duur van de cursus eventueel kan worden verlengd. Verzetten van data geeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van cursusgeld.

Privacyreglement

 Consumpties

Tijdens de pauze kan er voor eigen rekening, tenzij anders vermeld, koffie en thee worden gedronken. Op de hoofdlocatie van de VUSO in het Torennest te Steenwijk bedragen de kosten hiervoor € 1,00.