VUSO Meppel/Steenwijkerland/Westerveld

Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: 11009

Landgoed Heerlijkheid 'De Eese'

Landgoed Heerlijkheid 'De Eese'
Cursuscode: 11009

Het is niet meer mogelijk om u op te geven via de website. Wel kunt u zich vanavond melden bij de bibliotheek om de lezing bij te wonen. Graag gepast en contant geld meenemen.

In de Kop van Overijssel ligt Heerlijkheid De Eese, eigendom van de familie Van Karnebeek. Dit prachtige landgoed heeft een oppervlakte van circa 800 hectare; twee derde ligt in Overijssel, een derde in Drenthe en een klein deel in Friesland. Circa 440 hectare is bos en 360 hectare bestaat uit (voormalige) landbouwgrond.
De voormalige Minister van Buitenlandse zaken, Jhr. Mr. Dr. H. A. van Karnebeek, kocht het landgoed in 1923 van de koffiehandelaar Michiel Onnes van Nijenrode, die het op zijn beurt in 1915 had gekocht van de familie Brants. Tot 1879 was het landgoed meer dan twee eeuwen eigendom van de familie Van Rechteren. Het centrum van het landgoed, met daarin het in 1917 gebouwde houten landhuis, is aangewezen als cultuurhistorische buitenplaats.
De naam ´Eese´ is afgeleid van het woord ´ees´, Nieuwfries ´ies´, dat ´bijeen gelegen bouwland´ betekent. Op de Eese wordt inderdaad al eeuwenlang landbouw bedreven. De naam ‘Eze’ komt al voor in de 13e eeuw.
Het gebied, gelegen op een stuwwal uit de voorlaatste IJstijd, kent een rijke cultuurhistorie, beginnend bij de Neanderthalers. Ook de hunebedbouwers hebben er gebivakkeerd, evenals mensen in de Bronstijd en de IJzertijd. Uit de Middeleeuwen dateren de vele boswallen. In 1619 werd ‘Het Slotje’, een havezate, gebouwd op een plaats waar al eerder bewoning was. Hier liggen percelen met de tot de verbeelding sprekende namen als ‘Galgenveld’ en ‘Kiekersveld’.
In de twintigste eeuw werd op het landgoed een bloeiend landbouwbedrijf gesticht, dat echter in 2004 werd opgeheven. Alle bewoners hebben in het gebied hun eigen sporen nagelaten die tezamen de geschiedenis van het landgoed illustreren.

Harry Bouwman, die zich vanaf 2007 bezighoudt met cultuurhistorisch onderzoek op het landgoed, gaat in zijn lezing uitgebreid in op de vele interessante aspecten van dit prachtige gebied.

 

Dinsdag 21 januari 2020
1 workshop van 2 uur aanvangstijd 19:30
Prijs: € 8,50
Dhr. H. (Harry) Bouwman

Boeken n.v.t.

19:30 - 21:30
Locatie: Bibliotheek Steenwijk (klik hier voor de adresgegevens)
H. (Harry) Bouwman
H. (Harry) Bouwman